PIHASUUNNITTELU 

Pihasuunnitelma tehdään aina yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Suunnittelutyöhön pitää varata riittävästi aikaa. Erityisesti uudiskohteissa suunnitelma voidaan tehdä myös talvella, jolloin suunnitelmat valmistuvat ajoissa ennen rakennuskauden alkua keväällä.  

Suunnittelutyö alkaa esittelykäynnillä, jonka aikana suunnittelija tutustuu kohteeseen ja asiakkaan toiveisiin. Esittelykäynnin perusteella suunnittelija pystyy tekemään tarjouksen kohteen pihasuunnitelmasta. 

Pihasuunnitelmasta tehdään ensin luonnos, joka käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Luonnoksessa on esitetty suunnittelualueen toimintojen sijoittelu, rakenteet ja ehdotuksia materiaaleista ja kasvillisuudesta. Luonnosta tarkennetaan ja korjataan tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan kanssa. Luonnoksen perusteella piirretään lopullinen suunnitelma, joka sisältää tarkat tiedot tarvittavista materiaaleista ja kasveista määrälaskelmineen. Suunnitelmaan kuuluu myös työselitys ja kasvillisuuden hoito-ohjeet.  

Pihasuunnitelma kannattaa tilata mahdollisimman ajoissa, jotta muissa rakennustöissä käytettäviä koneita ja materiaaleja pystytään hyödyntämään. Poistettavien maamassojen järkevällä sijoittelulla säilytettävän kasvillisuuden suojauksella voidaan säästää huomattavia summia toteutuskustannuksissa. 

Suunnitelmat luovutetaan PDF tiedostoina, mahdollisuus saada myös DWG muotoiset tiedostot. 

Suunnittelutyön lisäksi asiakas voi myös tilata tarjouspyyntöasiakirjat ja muuta apua toteutustyön valmisteluun ja valvontaan. Omien suunnitelmien istutustyöt ja kunnostettavien pihojen kasvillisuuden hoito kuuluvat myös palveluihin.